Klachtenreglement

Als Psychosociaal Therapeut ben ik lid van de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. De SCAG is een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie voor de 10.000 therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Door deze inschrijving voldoe ik aan de Wkkgz en sta ik ook ingeschreven op de website van de SCAG. U kunt klikken op de onderstaande link: SCAG Klachten.

SCAG

pdfSCAG-Klachten_Clienten_voorlichting.pdf

 

Sinds 2009 ben ik lid van de NVPA, Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen. Elke NVPA-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Het NVPA heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. In het klachtenreglement zijn de algemene regels van het NVPA voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. U kunt klikken op de onderstaande link: Klachtenreglement.

 

pdf20190524_Klachtenreglement_NVPA-2019.pdf