Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Voorbeeld Privacy verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 ·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 ·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 ·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

       uw naam, adres en woonplaats

       uw geboortedatum

       de datum van de behandeling

       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

       de kosten van het consult

 

Wilt u hier ondertekenen dat u dit document heeft gezien en dat u hiermee instemt:

 

Naam:                                                                                                                Handtekening:

 

 

Praktijk VeraLight

Vera van der Laan

De Lent 14

1399 JB Muiderberg

 

 

 

Reconnective Healing

Reconnective Healing is een vaak transformerende ervaring, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe frequenties om healing op het lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel vlak te kunnen bewerkstelligen.

Reconnective Healing is anders dan Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong of Pranic Healing: anders dan wat je ooit eerder ervaren hebt.

‘’Als je geluk hebt komt de healing in de vorm zoals je je hebt voorstelt.

Als je helemaal geluk hebt komt de healing op een manier waarvan

je nooit had durven dromen : een wijze die het universum speciaal

voor jou in gedachten had ‘’.

-       Eric Pearl –

Deze zeer sterke energieën worden aan het begin van de sessie

in werking gezet door degene die jou de Reconnective Healingsessie geeft en ze blijven nog lang na de sessie doorwerken. Door jouw deelname aan zo’n sessie zal je voorgoed veranderd zijn ; je zult afgestemd zijn en functioneren op hogere frequenties dan ooit

tevoren.

  

Personal Reconnection  

Oorspronkelijk waren de meridianen ook wel acupunctuurlijnen

genoemd, op ons lichaam verbonden met de zogenaamde

grid-lijnen zoals een rasterwerk, die de aarde omcirkelen.

Deze grid-lijnen waren bedoeld om naar buiten toe verbinding te maken met een veel groter grid en ons aldus te verbinden met het gehele universum. In de loop der tijden zijn deze verbindingen verbroken en zijn we daarvan losgeraakt.

De Reconnection introduceert ‘’nieuwe’’ axiatonale lijnen, die ons

in staat stellen om unieke trillingsfuncties en frequenties samen te voegen voor healingen uiteindelijk voor onze evolutie. Deze axiationale lijnen maken deel uit van een evenwijdig–dimensionaal circulerend systeem, dat de basisenergie aantrekt voor vernieuwing van

het menselijk lichaam.

De Reconnection activeert deze nieuwe lijnen en brengt ze samen,

waarbij de mogelijkheid wordt geschapen om licht en informatie uit

te wisselen, Dit houdt tevens in het verbinden van onze DNA-strengen en het opnieuw integreren van ‘’koorden’’ (gelijktijdig plaatsvindend op parallelle dimensies van de werkelijkheid).

N.B. Wij raden aan om 1 tot 3 sessies Reconnective Healingsessies te

ondergaan, voorafgaand aan de Persoonlijke Reconnection.

Informatie over de sessies

Kleding : draag comfortabele kleding. Houdt er rekening mee dat je tijdens de sessie op je rug op een massagetafel ligt, met je kleding aan, zonder schoenen.

Geuren : vermijd parfum en gebruik van geparfumeerde zeep e.d.

voor een sessie.

Ter overweging : gedurende de sessie zal je worden gevraagd te gaan

liggen op een massagetafel, je ogen te sluiten en ‘’los te laten’’. Je kunt

je het best ‘’afwachtend’’ opstellen en laten gebeuren wat zich voordoet.

We raden je aan niet te gaan mediteren of te bidden. Laat je specifieke

verwachtingen los. Sta open voor de ervaring : weet dat je deelneemt

aan een positief enerverendproces dat gestuurd wordt door god/liefde/het universum (kies er een) en dat proces is erop gericht

om je precies te geven wat je op dit moment nodig hebt.

Tijdsduur: de Reconnective Healingsessies duren ca. 45 minuten.

Het wordt aanbevolen om 1 tot 3 sessies te doen.

De Reconnection wordt altijd in 2 sessies gegeven, bij voorkeur

op 2 eenopvolgende dagen en duren 50 minuten tot 1 uur.

Tarieven : Reconnective Healingsessies kosten € 65,- per keer.

De Reconnection bedraagt € 333,- totaal.

 

www.thereconnection.com         www.thereconnection.nl

Reconnective Healing

Reconnective Healing is een vaak transformerende ervaring, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe frequenties om healing op het lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel vlak te kunnen bewerkstelligen.

Reconnective Healing is anders dan Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong of Pranic Healing: anders dan wat je ooit eerder ervaren hebt.

''Als je geluk hebt komt de healing in de vorm zoals je je hebt voorstelt.

Als je helemaal geluk hebt komt de healing op een manier waarvan

je nooit had durven dromen : een wijze die het universum speciaal

voor jou in gedachten had ''.

- Eric Pearl –

Deze zeer sterke energieën worden aan het begin van de sessie

in werking gezet door degene die jou de Reconnective Healingsessie geeft en ze blijven nog lang na de sessie doorwerken. Door jouw deelname aan zo'n sessie zal je voorgoed veranderd zijn ; je zult afgestemd zijn en functioneren op hogere frequenties dan ooit

tevoren.

Personal Reconnection

Oorspronkelijk waren de meridianen ook wel acupunctuurlijnen

genoemd, op ons lichaam verbonden met de zogenaamde

grid-lijnen zoals een rasterwerk, die de aarde omcirkelen.

Deze grid-lijnen waren bedoeld om naar buiten toe verbinding te maken met een veel groter grid en ons aldus te verbinden met het gehele universum. In de loop der tijden zijn deze verbindingen verbroken en zijn we daarvan losgeraakt.

De Reconnection introduceert ''nieuwe'' axiatonale lijnen, die ons

in staat stellen om unieke trillingsfuncties en frequenties samen te voegen voor healing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze axiationale lijnen maken deel uit van een evenwijdig–dimensionaal circulerend systeem, dat de basisenergie aantrekt voor vernieuwing van

het menselijk lichaam.

De Reconnection activeert deze nieuwe lijnen en brengt ze samen,

waarbij de mogelijkheid wordt geschapen om licht en informatie uit

te wisselen, Dit houdt tevens in het verbinden van onze DNA-strengen en het opnieuw integreren van ''koorden'' (gelijktijdig plaatsvindend op parallelle dimensies van de werkelijkheid).

N.B. Wij raden aan om 1 tot 3 sessies Reconnective Healingsessies te

ondergaan, voorafgaand aan de Persoonlijke Reconnection.

Informatie over de sessies

Kleding : draag comfortabele kleding. Houdt er rekening mee dat je tijdens de sessie op je rug op een massagetafel ligt, met je kleding aan, zonder schoenen.

Geuren : vermijd parfum en gebruik van geparfumeerde zeep e.d.

voor een sessie.

Ter overweging : gedurende de sessie zal je worden gevraagd te gaan

liggen op een massagetafel, je ogen te sluiten en ''los te laten''. Je kunt

je het best ''afwachtend'' opstellen en laten gebeuren wat zich voordoet.

We raden je aan niet te gaan mediteren of te bidden. Laat je specifieke

verwachtingen los. Sta open voor de ervaring : weet dat je deelneemt

aan een positief enerverend proces dat gestuurd wordt door god/liefde/het universum (kies er een) en dat proces is erop gericht

om je precies te geven wat je op dit moment nodig hebt.

Tijdsduur: de Reconnective Healingsessies duren ca. 45 minuten.

Het wordt aanbevolen om 1 tot 3 sessies te doen.

De Reconnection wordt altijd in 2 sessies gegeven, bij voorkeur

op 2 eenopvolgende dagen en duren 50 minuten tot 1 uur.

Tarieven : Reconnective Healingsessies kosten € 65,- per keer.

De Reconnection bedraagt € 333,- totaal.

www.thereconnection.com www.thereconnection.nl