Simontontherapie

Simontontherapie is een specifieke vorm van psychische begeleiding/psycho-oncologische ondersteuning bij kanker en andere ingrijpende ziekten.

Als je kanker hebt of een andere ingrijpende ziekte is vaak alleen medische hulp niet voldoende; er is veel meer nodig om je echt beter te voelen, om zelf weer de regie te voeren over je leven. Door Simontontherapie krijgt u instrumenten aangereikt, die de kwaliteit van leven verbeteren en waardoor u zelf een positieve invloed kunt hebben op het verloop van uw ziekteproces.

Belangrijk uitgangspunt van Simontontherapie is de visie dat overtuigingen, gevoelens, gedrag en hoe je in het leven staat, belangrijke factoren zijn die de gezondheid beinvloeden. De therapie richt zich op de samenhang tussen fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele en zingevingsaspecten. Hierbij kunnen belangrijke vragen aan de orde komen:

 • Hoe zorg ik dat de kwaliteit van mijn leven beter wordt
 • Hoe ga ik om met een veranderd lichaam en hoe krijg ik er weer vertrouwen in 
 • Hoe wil ik omgaan met relaties (partner, kinderen, vrienden, collega’s) 
 • Hoe kan ik pijn verminderen en er beter mee leren omgaan,
 • Hoe ga ik om met gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, boosheid, schuldgevoelens en angst
 • Hoe stimuleer ik mijn zelfhelend vermogen en hoe krijg ik mijn veerkracht terug
 • Wat te doen met (of zonder) een beeld van de toekomst
 • Wat gebeurt er met mijn werk tijdens en na kanker
 • Als ik afscheid moet nemen, hoe doe ik dat dan op een manier die bij mij past


Overzicht van onderwerpen die bij Simontontherapie aan de orde kunnen komen:

 • Versterken van de levensenergie en het verbeteren van de gezondheid
 • Versterken van de motivatie om te leven
 • Versterken van het immuunsysteem
 • Inzicht in eigen stresspatronen
 • Effectief dagelijks stressmanagement
 • Verlichten van angst en pijn
 • Zich bewust worden en uiten van de eigen behoeften
 • Het organiseren van sociale steun
 • Bespreekbaar maken van de betekenis van de ziekte
 • Ontdekken van positieve bijeffecten van het ziek zijn en deze effecten een plaats leren geven in een gezond leven
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven met alles wat daar in de gegeven situatie bij hoort
 • Wegnemen van lijden in verband met levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen
 • Plannen om oud te worden of klaar te zijn om dood te gaan
 • Ontwikkelen van ‘peace of mind’, aanvaarding, innerlijke rust


De begeleiding zelf
Belangrijk instrument van Simontontherapie, is cognitieve begeleiding. Het werken met onderliggende, verborgen overtuigingen, die een minder heilzame rol spelen in jouw situatie. Het veranderen van ongezonde overtuigingen naar gezonde overtuigingen is een essentieel instrument om weer kwaliteit van leven te krijgen. Om deze gedachtepatronen in en een andere denkwijze om te zetten, worden er veranderingsgerichte gesprekken gevoerd en wordt een techniek aangereikt om daarmee verder te werken.

Tijdens de sessies worden ontspanningstechnieken aangereikt en met verschillende visualisatie-, focus- en imaginatietechnieken. In mijn werk maak ik o.a. gebruik van EFT, EMDR, RET, ACT, Hypnotherapie, Mindfulness. 

Simontontherapie is een complementaire wijze van begeleiden, waarbij onafhankelijk gewerkt wordt van de medische behandeling. Tegelijkertijd heeft de therapeut een ondersteunende houding, die aansluit bij de medische behandeling en wordt, indien de cliënt dit wenst, contact onderhouden met artsen en andere behandelaars. Desgewenst vindt de therapie plaats bij de cliënt aan huis, in het ziekenhuis of in een hospice. Ook kan er begeleiding geboden worden aan de partner of anderen die dichtbij staan.

Voor Simontontherapie geldt dat enkele ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, de kosten vergoeden van deze therapie. Aan te raden is om zelf informatie daarover in te winnen bij de eigen ziektekostenverzekeraar.

De begeleiding wordt in eerste instantie gegeven in de vorm van een individueel traject (evt. met begeleider). Ook bestaat de mogelijkheid voor deelname aan integrale Simontonweken, meerdaagse of weekenden.

Voor informatie: www.simonton.eu en www.simontoncenter.com

Als gecertificeerd Simonton Counselor ben ik lid van het Simonton Cancer Center Europe en het Simonton Center in Amerika. Tevens ben ik staflid van Simonton Center Europe.

Aanbevolen boeken:  ''Op Weg naar Herstel'' en ''De Kracht die in je Schuilt'' van Dr. C.O. Simonton en ''Die Simonton Methode'' van Cornelia Kaspar, Directeur Simonton Center Europe.